UMS registration Archive

E-Daftar Universiti Malaysia Sabah 2013

Tahniah dan selamat datang kepada semua yang berjaya mendapat tempat di Universiti Malaysia Sabah bagi sesi 2013/2014. Sila pastikan anda sudah mengesahkan penerimaan tawaran di laman web ini. Sekiranya sudah langkah seterusnya ialah mengisi maklumat melalui sistem atas talian E-Daftar UMS.  [okbox] Daftarkan email ...Read More