Permohonan SL1M atas talian

Permohonan SL1M Skim Latihan 1Malaysia online 2014

Skim Latihan 1Malaysia

SL1M merupakan satu usaha kerajaan untuk mengurangkan kadar pengangguran. Selain itu ia juga bertujuan membantu graduan mendapatkan peluang pekerjaan. Program ini turut meningkatkan tahap kebolehpasaran (employability) atau keupayaan graduan untuk mendapat pekerjaan dengan kerjasama Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan swasta yang melaksanakan program SL1M sebagai Tanggungjawab Sosial Korporat (CSR).

Syarat Kelayakan SL1M

1. Graduan mestilah Warganegara Malaysia
2. Graduan berkelulusan sekurang-kurangnya Ijazah Sarjana Muda dan ke atas
3. Graduan lepasan Institusi Pengajian Tinggi dalam dan luar negara yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia atau selain daripada Kerajaan Malaysia
4. Graduan tidak mendapat pekerjaan selepas 6 bulan menerima Ijazah atau selepas menerima transkrip keseluruhan peperiksaan
5. Graduan yang telah bekerja tetapi tidak setaraf dengan kelayakan atau gaji yang diterima
6. Graduan mestilah berdaftar di JobsMalaysia, Kementerian Sumber Manusia
Klik untuk mendaftar SL1M : Skim Latihan 1Malaysia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CommentLuv badge